Jun 19, 2011

Happy Father's Day!

Happy Father's Day to all the (responsible) fathers in the world.... here's a forwarded message I received that made me laugh this morning...
     "Sa mga kapwa ko mabait, maganda, masipag, matalino at halos walang kapintasang misis, pakibati na lang sa mga swerteng lalaki na naka JACKPOT sa atin.... Happy Father's Day!! "

Photobucket

2 comments: